ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπό την Αιγίδα

Σε συνεργασία

Μεγάλος Χορηγός Φιλοξενίας

Διαδικτυακή Υποστήριξη

Νομικές Συμβουλές

ΦΙΛΟΙ

Γίνε υποστηρικτής της Μπιενάλε της Αθήνας! Η Μπιενάλε της Αθήνας είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, μία ανεξάρτητη μπιενάλε που προβάλλει τη σύγχρονη τέχνη και τους δημιουργούς της και δίνει την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να έρθει σε επαφή με το έργο τους. Η υλοποίησή της στηρίζεται σε επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές και κυρίως στο εισιτήριο-συνδρομή σας. Σε περιόδους κρίσης η τέχνη πρέπει να δίνει το παρών. Μπορείς να υποστηρίξεις την Μπιενάλε της Αθήνας μέσω του Patreon ή μέσω Paypal.