ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία επικοινωνίας

Κεντρικά Γραφεία:
Μαυρομματαίων 23
104 34, Αθήνα

Τ: 210 52 32 222
F: 210 52 32 202
E: contact [at] athensbiennial.org