Η ΑΠΟΦΑΣΗ / The DECISION

Την στιγμή της κρίσης ΟΛΟΙ μας καλούμαστε να απαντήσουμε στο ερώτημα:
Και τώρα τι;
Να λάβουμε την ΑΠΟΦΑΣΗ:
είτε να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας αξιοποιώντας τις δημιουργικές μας ικανότητες για να την αντιμετωπίσουμε,
είτε να το βάλουμε στα πόδια…
Ο κεντρικός χαρακτήρας του πίνακα μπορεί:
είτε να χρησιμοποιήσει τα φτερά του – για να – πετάξει,
είτε – να τα – πετάξει και να το βάλει στα πόδια…
Σε κάθε περίπτωση οφείλει να ΛΑΒΕΙ μία ΑΠΟΦΑΣΗ.

In the moment of crisis EVERYONE has to answer the question:
Now What?
Τo make the DECISION:
either to take responsibility of our future using our creativity to fight back,
or to retreat…
The central character of the painting may:
either use the wings to fly,
or through them and run away…
In any case the DECISION has to be MADE.

Αφήστε μια απάντηση