Οκτ14. | 20:08

They forced us out of here. Walking the routes of the displaced: Small seeds

Sun 13/10 | Network Nomadic Architecture

Η perfrormance αντιμετωπίζει τον χώρο του παλαιού Χρηματιστηρίου ως ενα αστικό κενό όπου η εφήμερη ομάδα που δημιουργείται, μεταφέρει στο χώρο με διηγήσεις τις διαδρομές απο τον τόπο προέλευσης στην Αθήνα, διηγήσεις και συμβαντα της πόλης και ποίηση απο τις αραβικές χώρες. Διαφορετικές γλώσσες και εκφράσεις της πόλης ακούγονται στον χώρο.

The performance treats the venue of the former Stock Exchange as an urban void where the ephemeral team that is formed, brings narratives of routes to Athens to the venue that people recall from their places of origin, as well as narratives and events in the city, and poetry from the Arab countries. Different languages and expressions of the city are being heard in the space.