Οκτ25. | 23:55

The Norwegian Way

Thu 24/10 | Amund Sjøllie Sveen

Η performance lecture The Norwegian Way (2010) είναι μια βουτιά στην εικόνα που έχει η Νορβηγία για τον εαυτό της, στο ζήτημα του πετρελαίου, στην ενδεχόμενη σύνδεση μεταξύ χρημάτων και ευτυχίας, αλλά και μια εξερεύνηση της δυνατότητας που έχει η τέχνη να αλλάξει τον κόσμο.

The performance lecture The Norwegian Way (2010) is a dive into the self-image of Norway, the problem of the oil, the possible connection between money and happiness, and an exploration of art’s potential to change the world.

Έχοντας ως βάση το πεδίο του αφηρημένου, ο επαγγελματίας περκασιονίστας και συνθέτης Amund Sjølie Sveen έχει μετατρέψει την καλλιτεχνική του πρακτική, τα τελευταία χρόνια, σε μια πολύ στέρεη συζήτηση των πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων τόσο στον κόσμο της παγκοσμιοποίησης όσο και στην πατρίδα του τη Νορβηγία. Η performance lecture The Norwegian Way (2010) είναι μια βουτιά στην εικόνα που έχει η Νορβηγία για τον εαυτό της, στο ζήτημα του πετρελαίου, στην ενδεχόμενη σύνδεση μεταξύ χρημάτων και ευτυχίας, αλλά και μια εξερεύνηση της δυνατότητας που έχει η τέχνη να αλλάξει τον κόσμο. Το πιο πρόσφατό του πρότζεκτ, Economic Theory for Dummies (2013), είναι μια προσπάθεια να ικανοποιήσει την επιτακτική ανάγκη του να κατανοήσει την οικονομία, μια μικρή συμβολή στην απαίτηση του λαού να ανακτήσει την εξουσία από τους πολιτικούς και τους οικονομικούς ειδήμονες, που μεταμφιέζουν τις πολιτικές τους σε οικονομικού νόμους της φύσης.

Working primarily in the field of the abstract, Amund Sjølie Sveen, a trained percussionist and composer, has transformed his artistic practice in recent years into a very concrete discussion of political and economic challenges both in the globalized world and his native Norway. The performance lecture The Norwegian Way (2010) is a dive into the self-image of Norway, the problem of the oil, the possible connection between money and happiness, and an exploration of art’s potential to change the world. His latest project, Economic Theory for Dummies (2013), is an attempt to fulfill his own dire need to understand the economy, a small contribution to the public demand to regain power from politicians and financial experts who disguise their politics as economic laws of nature.