Οκτ6. | 11:15

Intro to Value workshop

Sat 05/10 | AKSIA

Στο workshop προτείνεται μια συνεργασία δίμηνης διάρκειας εικαστικών καλλιτεχνών, κοινωνικών επιστημόνων και θεωρητικών διαφόρων κατευθύνσεων, οι οποίοι, με κεντρική αναφορά την ανθρωπολογική προοπτική της «ανταλλαγής», θα επιχειρήσουν να κατανοήσουν καλύτερα και να σχολιάσουν με διάφορους τρόπους την «αξία» όπως δημιουργείται και βιώνεται καθημερινά.

This workshop proposes a two months’ collaboration of visual artists, social scientists and theorists from different fields, who will take the anthropological perspective on “exchange” as a point of reference while attempting to comprehend and comment on the ways “value” is created and experienced in everyday life.

Photoset by @Mariana Bisti:

Ο “Άλλος” ως έργο: προβληματισμοί γύρω από την “εθνογραφική” τέχνη
(συζήτηση: Χ. Βαλσαμάκη, Χ. Μαραθού, Φ. Μπήτου | συμμετοχή/video: Λ. Θεοδώρου | συντονισμός: Ε. Ρίκου

The ‘Other’ as Artwork: Problematizing ‘Ethnographic’ Art
(discussion: F.Bitou,C. Marathou, Η.Valsamaki; participation/ video projection: L.Theodorou ; coordination: E. Rikou)


Συνδέονται και με ποιους τρόπους οι διάφορες εκφάνσεις της αξίας (οικονομική, ηθική, αισθητική κτλ.) μεταξύ τους; Βιώνεται η παρούσα συγκυρία ως «κρίση αξιών» σε όλα τα επίπεδα; Πώς επαναπροσδιορίζεται σήμερα στην «αγορά» η αξία της ζωής και των πραγμάτων; Στο workshop προτείνεται μια συνεργασία δίμηνης διάρκειας εικαστικών καλλιτεχνών, κοινωνικών επιστημόνων και θεωρητικών διαφόρων κατευθύνσεων, οι οποίοι, με κεντρική αναφορά την ανθρωπολογική προοπτική της «ανταλλαγής», θα επιχειρήσουν να κατανοήσουν καλύτερα και να σχολιάσουν με διάφορους τρόπους την «αξία» όπως δημιουργείται και βιώνεται καθημερινά.

How is ‘value’ created and how does it acquire meaning? Are the different aspects of value (economical, moral, aesthetic, etc.) connected to each other and if so in what ways? Is the present situation experienced as a multilayered ‘crisis of values’? How does the ‘market’ redefine today the value of life along with the value of things? This workshop proposes a two months’ collaboration of visual artists, social scientists and theorists from different fields, who will take the anthropological perspective on “exchange” as a point of reference while attempting to comprehend and comment on the ways “value” is created and experienced in everyday life.

 

Οι επισκέπτες της Μπιενάλε της Αθήνας 2013 καλούνται να συμμετάσχουν στις εβδομαδιαίες συζητήσεις και συναντήσεις, όπως και στη δημιουργία καλλιτεχνικού έργου από την ομάδα που επιμελείται το workshop και από προσκεκλημένους καλλιτέχνες και θεωρητικούς. Το πρόγραμμα του workshop αναρτάται στη διεύθυνση http://valueab4.wordpress.com/.

The 2013 Athens Biennale’s visitors are invited to participate in the weekly meetings, the discussions and the artworks of the curating team, as well as of the invited artists and theorists. The workshop’s program can be found at http://valueab4.wordpress.com/.

 

Συντονισμός: Ελπίδα Ρίκου (κοινωνική ανθρωπολογία / εικαστικές τέχνες).
Επιμελητική ομάδα: Ελεάνα Γιαλούρη (κοινωνική ανθρωπολογία / αρχαιολογία), Σοφία Γρηγοριάδου (εικαστικές τέχνες), Άλκηστις Κοντοπούλου (θεωρία και ιστορία της τέχνης), Απόστολος Λαμπρόπουλος (λογοτεχνική και πολιτισμική θεωρία), Εύα Μαραθάκη (εικαστικές τέχνες), Φανή Μπήτου (εικαστικές τέχνες / πολιτικός μηχανικός), Ελίζα Νεοφύτου (αρχιτεκτονική / μουσειολογία), Μαριλένα Συνοδινού (αρχιτεκτονική / εικαστικές τέχνες), Ηώ Χαβιαρά (εικαστικές τέχνες / γραφιστική), Σοφία Χρυσαφοπούλου (θεωρία και ιστορία της τέχνης / κοινωνική ανθρωπολογία).

Coordination: Elpida Rikou (social anthropology/visual arts)
Curatorial team: Fani Bitou (visual arts / civil engineering), Io Chaviara (visual arts / graphic design), Sofia Chrysafopoulou (theory and history of art / social anthropology), Sofia Grigoriadou (visual arts), Alkistis Kondopoulou (theory and history of art), Apostolos Lambropoulos (literary and cultural theory), Eva Marathaki (visual arts), Eliza Neofytou (architecture / museology), Marilena Synodinou (architecture / visual arts), Eleana Yalouri (social anthropology / archaeology)