Νοέ4. | 17:50

Interview with Fallen Fruit

Fallen | Fruit

Το Fallen Fruit είναι ένα καλλιτεχνικό πρότζεκτ συνεργασίας με θέμα τα φρούτα ως θετικό σύμβολο και πρωταρχικό υλικό που μπορεί να συνενώσει τους ανθρώπους και να δημιουργήσει μια αίσθηση κοινότητας.

Fallen Fruit is a collaborative art project centered on fruit as positive symbol and primary material that can connect people and create a sense of community.