Οκτ30. | 13:00

Harun Farocki

Sun 27/10 | Harun Farocki


 
Συζήτηση με έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφιστές σήμερα τον Γερμανό Harun Farocki.

Conversation with one of the most important cinematographers today, the german Harun Farocki.