Οκτ24. | 16:52

Economic Theory for Dummies

Wed 23/10 | Amund Sjøllie Sveen

//Upon artist ‘s request, full documentation of performance is not displayable on web. We apologise for the inconvenience to both the public and Amund. Excerpts to come. thank you//

H lecture-performance “Economic Theory for Dummies (2013)” αποτελεί μια προσπάθεια του Amund Sjøllie Sveen να ικανοποιήσει την επιτακτική ανάγκη του να κατανοήσει την οικονομία, μια μικρή συμβολή στην απαίτηση του λαού να ανακτήσει την εξουσία από τους πολιτικούς και τους οικονομικούς ειδήμονες, που μεταμφιέζουν τις πολιτικές τους σε οικονομικού νόμους της φύσης.

The lecture-performance “Economic Theory for Dummies (2013)”, is an attempt of Amund Sjøllie Sveen to fulfill his own dire need to understand the economy, a small contribution to the public demand to regain power from politicians and financial experts who disguise their politics as economic laws of nature.

Περισσότερα / More