Νοέ14. | 1:56

Developing a Visual Voice: Radical Print Workshop

12- 15/11 17:00-21:00 | Cactus Network, Occupied Times, SKART and Falena

Ένα πενθήμερης διάρκειας εργαστήριο που έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις ανησυχίες και τον προβληματισμό τους σε σχέση με την τρέχουσα κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Μέσα από συζήτηση, δημιουργικότητα και συλλογική δουλειά οι συμμετέχοντες μετέτρεψαν τις σκέψεις σε εικόνες-αφίσες. Στην AGORA δημιουργήθηκε ένας προσωρινός χώρος εκτύπωσης ώστε να αποτυπωθούν οι φωνές όλων με σκοπό να διακινηθούν ευρέως και να μεταφερθούν στους δρόμους.

Α five day workshop that enabled participants to express their anger and concerns at the current social and economic situation and through discussion and creativity, they developed them into a visual manifestation to communicate on the streets. An instant screen-printing area was provided to mass produce ones voices and distribute them wide and loud.