Οκτ6. | 12:07

Despoina: A Social Study

Sat 5/10 | Dimitris Antoniou

Η διάλεξή του Δημήτρη Αντωνίου, υπό τον τίτλο Δέσποινα: μια κοινωνική μελέτη, παρουσίασε διάφορες συζητήσεις με τη Δέσποινα Παπαδοπούλου, καθώς και μια σειρά «φωτογραφικών στιγμιότυπων» σε κορνίζες του Άγγελου Παπαδημητρίου.

Antoniou’s lecture at AB4 presented his encounters with Despoina Papadopoulos, the widow of the dictator Giorgos Papadopoulos, and featured a series of framed images prepared for this project.

Η διάλεξη διερεύνησε τη λογοθετική διαχείριση του πρόσφατου δικτατορικού παρελθόντος της χώρας και, ταυτόχρονα, έθεσε ερωτήματα για το κατά πόσον η οικονομική κρίση βοηθά στο να ανασυρθούν διαφορετικές ενθυμήσεις της χούντας, εκφράζοντας όσους έζησαν για χρόνια στο περιθώριο της επίσημης ιστορίας.

Antoniou’s lecture explored the discursive management of the recent dictatorial past and asked to what extent economic crisis facilitates different remembrances of the junta and gives voice to those living in the margins of official history.