Οκτ14. | 20:54

AGORA – KYKLOS: city

Sun 13/10 |

Ο Κύκλος, αποτελεί μια σειρά από χαλαρά δομημένες και πλουραλιστικές προσεγγίσεις πάνω σε κρίσιμες προβληματικές που λαμβάνουν χώρα κάθε Κυριακή απόγευμα. Κάθε συντελεστής των σχετικών αναζητήσεων έχει 10 – 15 λεπτά για να προτείνει ουσιαστικές απαντήσεις στο ερώτημα Και τώρα τι;
Ο πρώτος αυτός Κύκλος είχε θέμα την ΠΟΛΗ.

Kyklos, is a series of loosely structured pluralistic approaches on crucial discourses concerning city life, human rights, cooperation, ecology, politics, the web and narratives that take place every Sunday afternoon. Each participant has 10’ – 15’ in order to propose substantial answers to the question Now what? This first session focused on the CITY.

περισσότερα για τον ΚΥΚΛΟ: ΠΟΛΗ | more on KYKLOS: CITY