Οκτ27. | 12:18

A Guide to Office Clerical Time Standards

Sat 26/10 | Pil and Galia Kollectiv

//Upon artist ‘s request, full documentation of performance is not displayable on web. We apologise for the inconvenience. Excerpts to come. thank you//

Pil and Galia Kollectiv are artists, writers and curators working in collaboration. Their interest lies in the relationship between art and politics, as well as in the post-Fordist condition of labor. Their work deals with modernist utopias as failures, but ones from which there is still much to be salvaged. In A Guide to Office Clerical Time Standards (2013) the Kollectivs interpret a corporate manual from 1960 in a live performance. The pamphlet is focused on the time necessary for the accomplishment of minute labor procedures in the office, from the depressing and releasing of typewriter keys to the opening and closing of file cabinet drawers.

Οι Pil και Galia Kollectiv είναι καλλιτέχνες, συγγραφείς και επιμελητές εκθέσεων που δουλεύουν συνεργατικά. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ τέχνης και πολιτικής, όπως επίσης και στη μεταφορντική συνθήκη εργασίας. Η δουλειά τους αντιμετωπίζει τις νεωτεριστικές ουτοπίες ως αποτυχίες, στις οποίες όμως υπάρχουν πολλά στοιχεία που μπορούν να διασωθούν. Με το A Guide to Office Clerical Time Standards (2013) οι Kollectiv ερμηνεύουν ένα εταιρικό εγχειρίδιο του 1960 στο πλαίσιο μιας ζωντανής περφόρμανς. Το φυλλάδιο επικεντρώνεται στο χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση ασήμαντων διαδικασιών εργασίας σε ένα γραφείο, από την πλήρη απομάκρυνση των δακτύλων από τα πλήκτρα μιας γραφομηχανής μέχρι το άνοιγμα και κλείσιμο των συρταριών σε ένα φωριαμό.