×

6η Μπιενάλε της Αθήνας 2017 – 2018
Επιμέλεια: Μεραρχία της Καρδιάς και του Ξίφους

Θα υπάρξει ποτέ κάποιο «Μάθημα από την Αθήνα»; Τί σημασία αποκτούν λέξεις όπως «εκπαίδευση», «ελευθερία», «queer», «βορράς», «νότος», «ιθαγενής» στον σύγχρονο πολιτιστικό διάλογο; Είμαστε μάρτυρες της έλευσης των Βαρβάρων ή της εξημέρωσης του Βαρβαρικού;

Αυτοί οι Βάρβαροι έρχονται ξανά και ξανά. Πρόσφατες Μπιενάλε ασχολήθηκαν με το θέμα του Βαρβάρου. Η Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης 2013, με τίτλο Mom, am I a Barbarian? (Μαμά, είμαι Βάρβαρος;), διερεύνησε τον Βάρβαρο σαν το αντεστραμμένο είδωλο του Πολίτη ενώ η Μπιενάλε της Ιρλανδίας, EVA International 2016, με τίτλο Still (the) Barbarians (Ακόμα Βάρβαροι), εστίασε στην Ιρλανδία ως το πρώτο πεδίο δοκιμών της μοντέρνας Ευρωπαϊκής Αποικιοκρατίας

Από τις αρχές του νέου αιώνα οι Βάρβαροι βρίσκονται Προ Των Πυλών. Στους κύκλους της διανόησης καθώς και στο πεδίο της τέχνης απεικονίζονται συχνά με θετικούς και μεσσιανικούς όρους: σαν ένα νέο νομαδικό/απάτριδο/υβριδικό υποκείμενο. Αυτή η αντίληψη μοιάζει να καθορίζει τον τρόπο που η (α)δυνατότητα αντίστασης και εξέγερσης κατανοείται σήμερα και, ταυτόχρονα, αποτελεί βασικό λόγο της συλλογικής μας αποτυχίας να προβλέψουμε τη σημερινή κλιμάκωση της οπισθοδρόμησης.

Αφήνουμε πίσω μας τις προκαταλήψεις και τις πεποιθήσεις. Ο Βάρβαρος δεν είναι ούτε ο απειλητικός Άλλος, ο πρόσφυγας, ο μετανάστης, ο Μουσουλμάνος, ούτε ο εξωτικοποιητικός και ερωτικοποιητικός οριενταλιστής, η «απειλή» του «βόρειου αποικιοκράτη». Κι όμως, ο Βάρβαρος είναι πιο κοντά από ποτέ. Δεν είμαστε οικοδεσπότες αλλά προσκαλούμε τους Βαρβάρους να περάσουν μέσα.

Στις 5 Απριλίου 2017 διακηρύττουμε την έναρξη ενός έτους Ενεργητικής Αναμονής.
6th Athens Biennale 2017 – 2018
Curated by: Heart & Sword Division

Will there ever be any "Learning from Athens"? What do words such as "education", "freedom", "queer", "north", "south", "indigenous" signify in contemporary cultural debates? Are we witnessing the coming of the Barbarians, or the taming of the Barbarian? The 6th Athens Biennale Waiting for the Barbarians reflects on such questions.

Those Barbarians keep on coming, again and again. Recent biennials addressed the question of the Barbarian. The 2013 Istanbul Biennial entitled Mom, am I a Barbarian? investigated the Barbarian as a counter-image of civic identity, while Ireland’s Biennial 2016 EVA International entitled Still (the) Barbarians discussed Ireland as the primary test ground for modern European colonialism.

Since the start of the new century the Barbarians are ante portas. In the intellectual realm and the art field, though, the Barbarians are often depicted in positive and messianic terms: a new nomadic/rootless/hybrid/global subjectivity. This hypothesis seems to outline how the (im)possibility of resistance and insurrection is understood today and is a premise for our collective failure to foresee today’s escalation of regression.

We let go of assumptions and beliefs. The Barbarian is neither the ominous Other, the refugee, the migrant, the Muslim, nor the exoticizing and eroticizing orientalist, the "menace" of the "northern colonialist". Yet, the Barbarian is closer than ever. We are no hosts, but we invite the Barbarians in.

On the 5th of April 2017 we declare a year of Active Waiting.

6th Athens Biennale 2017 – 2018
Curated by: Heart & Sword Division

Will there ever be any "Learning from Athens"? What do words such as "education", "freedom", "queer", "north", "south", "indigenous" signify in contemporary cultural debates? Are we witnessing the coming of the Barbarians, or the taming of the Barbarian? The 6th Athens Biennale Waiting for the Barbarians reflects on such questions.

Those Barbarians keep on coming, again and again. Recent biennials addressed the question of the Barbarian. The 2013 Istanbul Biennial entitled Mom, am I a Barbarian? investigated the Barbarian as a counter-image of civic identity, while Ireland’s Biennial 2016 EVA International entitled Still (the) Barbarians discussed Ireland as the primary test ground for modern European colonialism.

Since the start of the new century the Barbarians are ante portas. In the intellectual realm and the art field, though, the Barbarians are often depicted in positive and messianic terms: a new nomadic/rootless/hybrid/global subjectivity. This hypothesis seems to outline how the (im)possibility of resistance and insurrection is understood today and is a premise for our collective failure to foresee today’s escalation of regression.

We let go of assumptions and beliefs. The Barbarian is neither the ominous Other, the refugee, the migrant, the Muslim, nor the exoticizing and eroticizing orientalist, the "menace" of the "northern colonialist". Yet, the Barbarian is closer than ever. We are no hosts, but we invite the Barbarians in.

On the 5th of April 2017 we declare a year of Active Waiting.

×

Δοκούμενα εξελίσσονται σε διαφορετικά στάδια. Αρχικά, η κύρια δραστηριότητα της ομάδας έλαβε χώρα στο διαδίκτυο. Στην δεύτερη φάση τους, τα Δοκούμενα θα οργανώσουν δύο εκδηλώσεις, η πρώτη στις 15 Απριλίου, στον χώρο της Athens Biennale, η δεύτερη τον Αύγουστο του 2017 στο Βερολίνο (“Μαθαίνοντας από το Βερολίνο”), ενώ θα ακολουθήσει και μια έντυπη θεωρητική έκδοση με τίτλο “Βορέας”. Τα Δοκούμενα φιλοξενούν δρώμενα, performances, βίντεο, γλυπτά, κείμενα, ομιλίες και άλλες μορφές έκφρασης που συνάδουν με τα θέματα που απασχολούν την ομάδα.

Η πρώτη Δοκουμενική εκδήλωση επικεντρώνεται στην κριτική της εξωτικοποίησης της ευρωπαϊκής περιφέρειας και ειδικότερα της Ελλάδας. Η δεύτερη εκδήλωση θα επεκτείνει την κριτική σε υπερ-εθνικές και διεθνείς συζητήσεις. Εντέλει, η έντυπη έκδοση Βορέας θα περιλαμβάνει συλλογή κειμένων και άρθρων πάνω σε σχετικά ζητήματα, η οποία θα παρουσιάζει τον αναστοχασμό μας πάνω στην μέχρι τότε δράση των “Δοκούμενα”.


Documena develops in different stages. Until recently, Documena’s activity has unfolded predominantly online. At a second stage it will unfold as two events, one in Athens on April 15th, infiltrating the Athens Biennale, one in Berlin (Learning from Berlin) in August 2017, and one publication. Documena will host various happenings, performances, lectures, video installations, sculptures and other manifestations of work dealing with topics in accordance to the team’s interests.

Documena develops in different stages.Until recently, Documena’s activity has unfolded predominantly online. At a second stage it will unfold as a series of events, starting in Athens on April 15th, infiltrating the6th Athens Biennale 2017-2018 Waiting For The Barbarians. It will be followed by a second event in Berlin in August 2017 and a publication complementary to the two events. Documena will host various happenings, performances, lectures, video installations, sculptures and other manifestations of work dealing with topics in accordance to the team’s interests.

The first event will focus primarily on the critique of the exoticisation of the periphery and the Greek context. The second one will extend its analysis to super-national and international matters. Finally, there will be a publication of a series of texts and essays on relevant issues, which will be complementary to the two events.

facebook event

×

Klassenfahrt

Εκπαιδευτική Εκδρομή
Αθήνα/Ελλάδα

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017, 17.00 - 21.00
Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017, 17.00 - 21.00
Τρίτη, 11 Απριλίου 2017, 17.00 - 21.00

Το Κλάσσενφαρτ είναι μία εκπαιδευτική εκδρομή που διοργανώνεται από το φημισμένο πρακτορείο Blue Owl Travels και θα σας προσφέρει την δυνατότητα να γνωρίσετε εξαίρετα προάστια της Αθήνας, να συναναστραφείτε ιδιαίτερους ανθρώπους, καθώς και θα σας φέρει σε επαφή με καταπληκτικά έργα τέχνης. Θα είναι ένα παιγνιώδες απόγευμα και ένα ταξίδι, στο οποίο θα κληθείτε να συμμετέχετε ενεργά και να πλαισιώσετε τους όρους της συλλογικής αυτής εμπειρίας.

Κρατήσεις θέσεων γίνονται μόνο μέσω online εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές συμμετοχής, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.blueowltravels.com.

Το Κλάσσενφαρτ σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες
Nίκο Αρβανίτη , Αλέξιο Δάλλα , Jakob Dietrich , Κυριακή Γονή , Dejan Kaludjerović , Βάνα Κοσταγιόλα , Kai Maier-Rothe , Πάνο Σκλαβενίτη , Κωστή Σταφυλάκη and Axel Stockburger, την δραματουργό Christine Eder και την πολιτική οικονομολόγο και πολιτιστική επιστήμονα Anamarija Batista.

Το Κλάσσενφαρτ είναι μία δράση που ξεκίνησε από το χώρο τέχνης Memphis
στην Αυστρία.

Χρηματοδοτείται από το
Τμήμα Τεχνών και Πολιτισμού της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας της Αυστρίας,
το Τμήμα Πολιτισμού της Κυβέρνησης της Άνω Αυστρίας,
την πόλη του Λιντζ και την Πρεσβεία της Αυστρίας στην Αθήνα.
Klassenfahrt

Educational Tour
Athens/Greece

Sunday, 9 April 2017, 17.00 - 21.00
Monday, 10 April 2017, 17.00 - 21.00
Tuesday, 11 April 2017, 17.00 - 21.00

Klassenfahrt is an educational tour organised by the highly reputable Blue Owl Travels agency. It will offer you the possibility to experience Athens’ exquisite suburbia with some peculiar companions as well as getting you in touch with amazing art works. It will be a playful evening, and a trip, on which you will be asked to actively participate and frame the conditions of this collective experience. Come and enjoy this unique exploration!

Booking is possible only via online registration, for further information and registration please refer to the website www.blueowltravels.com.

Designed in collaboration with the artists
Nikos Arvanitis , Alexios Dallas , Jakob Dietrich , Kyriaki Goni , Dejan Kaludjerović , Vana Kostayola , Kai Maier-Rothe , Panos Sklavenitis , Kostis Stafilakis and Axel Stockburger , the dramatic adviser Christine Eder and the political economist and cultural scientist Anamarija Batista.

Initiated by
the Austrian-based art space Memphis
realised in collaboration with the Athens Biennale.

Funded by
the Arts and Culture Division of the Federal Chancellery of Austria,
the cultural department of the government of Upper Austria,
the city of Linz and
the Austrian Embassy in Athens.

×

Klassenfahrt

Εκπαιδευτική Εκδρομή
Αθήνα/Ελλάδα

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017, 17.00 - 21.00
Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017, 17.00 - 21.00
Τρίτη, 11 Απριλίου 2017, 17.00 - 21.00

Το Κλάσσενφαρτ είναι μία εκπαιδευτική εκδρομή που διοργανώνεται από το φημισμένο πρακτορείο Blue Owl Travels και θα σας προσφέρει την δυνατότητα να γνωρίσετε εξαίρετα προάστια της Αθήνας, να συναναστραφείτε ιδιαίτερους ανθρώπους, καθώς και θα σας φέρει σε επαφή με καταπληκτικά έργα τέχνης. Θα είναι ένα παιγνιώδες απόγευμα και ένα ταξίδι, στο οποίο θα κληθείτε να συμμετέχετε ενεργά και να πλαισιώσετε τους όρους της συλλογικής αυτής εμπειρίας.

Κρατήσεις θέσεων γίνονται μόνο μέσω online εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές συμμετοχής, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.blueowltravels.com.

Το Κλάσσενφαρτ σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες
Nίκο Αρβανίτη , Αλέξιο Δάλλα , Jakob Dietrich , Κυριακή Γονή , Dejan Kaludjerović , Βάνα Κοσταγιόλα , Kai Maier-Rothe , Πάνο Σκλαβενίτη , Κωστή Σταφυλάκη and Axel Stockburger, την δραματουργό Christine Eder και την πολιτική οικονομολόγο και πολιτιστική επιστήμονα Anamarija Batista.

Το Κλάσσενφαρτ είναι μία δράση που ξεκίνησε από το χώρο τέχνης Memphis
στην Αυστρία.

Χρηματοδοτείται από το
Τμήμα Τεχνών και Πολιτισμού της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας της Αυστρίας,
το Τμήμα Πολιτισμού της Κυβέρνησης της Άνω Αυστρίας,
την πόλη του Λιντζ και την Πρεσβεία της Αυστρίας στην Αθήνα.
Klassenfahrt

Educational Tour
Athens/Greece

Sunday, 9 April 2017, 17.00 - 21.00
Monday, 10 April 2017, 17.00 - 21.00
Tuesday, 11 April 2017, 17.00 - 21.00

Klassenfahrt is an educational tour organised by the highly reputable Blue Owl Travels agency. It will offer you the possibility to experience Athens’ exquisite suburbia with some peculiar companions as well as getting you in touch with amazing art works. It will be a playful evening, and a trip, on which you will be asked to actively participate and frame the conditions of this collective experience. Come and enjoy this unique exploration!

Booking is possible only via online registration, for further information and registration please refer to the website www.blueowltravels.com.

Designed in collaboration with the artists
Nikos Arvanitis , Alexios Dallas , Jakob Dietrich , Kyriaki Goni , Dejan Kaludjerović , Vana Kostayola , Kai Maier-Rothe , Panos Sklavenitis , Kostis Stafilakis and Axel Stockburger , the dramatic adviser Christine Eder and the political economist and cultural scientist Anamarija Batista.

Initiated by
the Austrian-based art space Memphis
realised in collaboration with the Athens Biennale.

Funded by
the Arts and Culture Division of the Federal Chancellery of Austria,
the cultural department of the government of Upper Austria,
the city of Linz and
the Austrian Embassy in Athens.

×

Gabriel S Moses
In Defense of the Academic Troll

(scroll for English)

Ο Gabriel S Moses (1982, Ιερουσαλήμ) ζει στο Βερολίνο και είναι περφόρμερ, δοκιμιογράφος και καλλιτέχνης μέσων με σύμπλεγμα Millennial. Με άλλα λόγια, ξέρει πως να λέει ψέματα για το γιατί είπε ψέματα, για το τι είπαν τα παιδιά σας για εσάς στα smartphone τους πίσω από την πλάτη σας. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού εικαστικών τεχνών του Πανεπιστημίου Τεχνών του Βερολίνου και δίνει συχνά ομιλίες σε διάφορους χώρους σε όλη την Ευρώπη. Έργα του έχουν παρουσιαστεί στην Transmediale (Βερολίνο), στο Lenbachhaus (Μόναχο) και στο φεστιβάλ FILE (Σάο Πάολο). Το 2014 το έργο του Enhancement κέρδισε το 1o Βραβείο στο συνέδριο "Anthropocene" στο HKW του Βερολίνου.

Σας έχουν τρολάρει ποτέ; Το τρολάρισμα είναι μία μορφή διαδικτυακής παρενόχλησης που θολώνει τα όρια ανάμεσα στην ειλικρινή και την υπονομευτική ανταπόκριση και ανάμεσα στην ψευδή και αξιόπιστη πληροφορία. Μπορεί όμως το τρολάρισμα να χρησιμοποιηθεί εποικοδομητικά, ακόμα και με θετικό τρόπο; Μπορεί να εφαρμοστεί ως εργαλείο αυτοστοχασμού και να τεθεί ως θέμα στο σύγχρονο προοδευτικό διάλογο; Μήπως μπορεί να μας βοηθήσει να εξετάσουμε τα όρια αυτού του διαλόγου και να ξεπεράσουμε τις συγκαλυμμένες του προκαταλήψεις; Ενώνοντας τις ιδέες και τις αισθητικές της κουλτούρας του Διαδικτύου με εκείνες της ακαδημαϊκής διάλεξης, αυτή η ζωηρή ομιλία που μεταμορφώνεται σε κήρυγμα τηλευαγγελιστή, επιδιώκει να κάνει ακριβώς αυτό.


Gabriel S Moses
In Defense of the Academic Troll

Gabriel S Moses, 1982, Jerusalem, is a Berlin based performer, essayist and media artist with a millennial complex. In other words, he knows how to lie about why he lied about what ur kids are saying about u on their smartphones behind ur back. He also holds a practice-based Masters degree (UdK Berlin) and speaks frequently in venues across Europe. His works have been showcased in Transmediale (Berlin), Lenbachhaus (Munich) and FILE festival (Sao Paulo). In 2014, his project Enhancement won 1st prize at the ‘Anthropocene’ conference in HKW Berlin.

Have you ever been trolled? Trolling is a form of online harassment which blurs the lines between sincere and subversive response and between fabricated and credible information. But could trolling be used in a constructive, even positive, manner? Could it be applied self reflectively and introduced into a contemporary progressive discourse? Could it help test the borders of this discourse and help overcome its concealed biases? Merging ideas and aesthetics from Internet culture with those of the academic lecture, this animated talk, transformed into a televangelist preach, attempts to do just that.

×

Δοκούμενα είναι ένα project που διερευνά τη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής παραγωγής εντός της εντεινόμενης Ευρωπαϊκής κρίσης. Διανύοντας μια χρονική περίοδο μετάβασης από τις μεσο-αστικές βεβαιότητες του πρόσφατου παρελθόντος, σε μια νεο-πατριωτική συσπείρωση αγανακτισμένων κοινωνικών ομάδων, τα Δοκούμενα επικεντρώνονται στα μοτίβα αυτής της νεοσυντηρητικής οπισθοδρόμησης ερευνώντας τους τρόπους που συγκροτείται η επιστροφή αντιδραστικών λόγων. Τέτοιοι λόγοι επηρεάζουν τον καλλιτεχνικό ριζοσπαστικό λόγο, όπως αυτός εκφράζεται στο διεθνές θεσμικό πεδίο της τέχνης. Ο όρος “Δοκούμενα” είναι ένα γκροτέσκο δάνειο από τα αρχαία ελληνικά με την εξής σημασία: “συγκεκριμένες αντιλήψεις που λειτουργούν ως δεδομένα - αυτά τα οποία πιστεύουμε ή στα οποία ελπίζουμε."

Τα Δοκούμενα απαντούν στην εξωτικοποίηση της ευρωπαϊκής περιφέρειας και της 'ελληνικής περίπτωσης’, εξερευνώντας ενός άλλου τύπου απόλαυση που εκκινεί με μια επιδοκιμασία της οριενταλιστικής ματιάς που προσφέρει η Documenta 14. Σε αντίθεση όμως με τον Ντοκουμεντικό οριενταλισμό, τα Δοκούμενα εντοπίζουν το πρόβλημα στους τρόπους που οι καλλιτεχνικές ιδεολογίες ενσωματώνουν και αναπαράγουν τον εαυτό τους μέσα σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο. Υπάρχει μια επιθυμία για την ανακάλυψη ενός ‘τόπου’ ή ενός ‘υποκειμένου’ που μπορεί να συγκεντρώνει ή να αντιπροσωπεύει στην ολότητά τους τούς σημερινούς αγώνες και καπιταλιστικούς ανταγωνισμούς.

Αναμένετε καλύτερες και πιο εκλεπτυσμένες εκδοχές πατριωτικής αισθητικής, καλλιτεχνικών έργων, ομιλιών, θεωρητικών άρθρων - καλύτερους Παρθενώνες, πιο υπναγωγικές “νοοσφερικές” new age τελετές, και πολύ πιο queer χώρους bdsm βασανισμών.


Documena (Δοκούμενα) is a project that seeks to respond to how contemporary art production engages with the intense European crisis. At the current historical shifting point, moving from a time of middle class certainties to one of neo-patriotic mobilization of frustrated social strata, we focus on motifs of neoconservative regression, or modes of reactionary speech, that seem to inform artistic radicalism and its global institutional mediations. As a grotesque conceptual loan from ancient greek we conceptually employ the term “Δοκούμενα”: “the perceptions that function as a given – those things we believe in or we hope for.”

As a response to the exoticisation of the periphery and the tropicalization of the “greek case,” Documena explores another type of enjoyment that starts with endorsing the orientalist view offered by documenta 14. Far beyond Documenta's orientalism we strongly believe the issue lies in how artistic ideologies recuperate and reproduce themselves within a wider range of cultural production. There is a hunger to discover a “location”or a “subject” that may capture or represent the totality of today’s struggles.

Expect better and more refined versions of patriotic aesthetics, art projects, lectures, theoretical essays – more spectacular Parthenons, more mesmerizing "noospheric" new age rituals and queerer than queer bdsm torture sites!

facebook event

×

wftB#3: Invasive Pests, Domestic Godless (scroll for English)

Στην 6η Μπιενάλε της Αθήνας 2017-2018 "περιμένοντας τους Βαρβάρους", οι Domestic Godless έρχονται με Βόρεια βαρβαρική διάθεση. Μαζί τους φέρνουν τρόφιμα που ενδέχεται να προκαλέσουν περιβαλλοντολογική και μη-αναστρέψιμη πολιτιστική καταστροφή, συμπεριλαμβανομένων των δικών τους επεμβατικών παράσιτων. Θα κατασκευάσουν μία εγκατάσταση που θα διεγείρει τις αισθήσεις, όπου θα ταιριάξουν συστατικά ξένα στη Μεσόγειο μαζί με αυτά της τοπικής παραγωγής για να δημιουργήσουν μπασταρδεμένους απογόνους και να παρουσιάσουν πιάτα από φυτά και πλάσματα που προκάλεσαν χάος στην πατρίδα τους.

Οι Domestic Godless ιδρύθηκαν από τους καλλιτέχνες Stephen Brandes και Mick O’Shea, στους οποίους αργότερα προστέθηκε η Irene Murphy, στο πλαίσιο του Cork Artists Collective για την έκθεση Artists/Groups, που πραγματοποιήθηκε στο Project Arts Centre του Δουβλίνου το 2003. Έκτοτε θεωρούμε αποστολή μας την εξερεύνηση των δυνατοτήτων του φαγητού (τη γεύση του, την παρουσίασή του, την ιστορία και την πολιτιστική του αξία) που οδηγεί στην αυθάδικη καλλιτεχνική δράση και τον πειραματισμό. Μέσα από συνταγές, εγκαταστάσεις και δημόσιες παρουσιάσεις χρησιμοποιούμε το φαγητό ως έννοια και μέσο έκφρασης του χιούμορ, της ενσυναίσθησης και εκείνων των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν την τέχνη από την απλή τεχνική.

με την υποστήριξη του Culture Ireland
χορηγός φιλοξενίας blueground


For the 6th Athens Biennale 2017-2018 "waiting for the Barbarians", The Domestic Godless consider the idea of the Barbarians coming from the North. With them, they bring foods that present the potential to cause both environmental and unsalvageable cultural damage, including their own invasive pests. They will build a multi-sensory installation, where they will pair ingredients, alien to the Mediterranean, with local produce to create bastardized offspring, and present dishes prepared from plants and creatures that have wrought havoc at home.

The Domestic Godless were founded by artists Stephen Brandes and Mick O’Shea, (later to be joined by Irene Murphy) under the Cork Artists Collective banner at the exhibition Artists/Groups at The Project Arts Centre, Dublin in 2003. Since then, it has been our mission to explore the potential of food (its taste, its presentation, its history and its cultural values) as a vehicle for irreverent artistic endeavour and experimentation. Through recipes, installations and public presentations we employ food as both a concept and a medium through which to convey humour, empathy and other qualities that distinguish art from purely craft.

with the kind support of Culture Ireland
hospitality sponsor blueground


facebook event

×

Europa Clock

Ένα κάλεσμα προς την Μπιενάλε της Αθήνας.
Ταυτόχρονα ένα σχόλιο μα και ευκαιρία για προβληματισμό.
Τελετή, φανφάρα και βουτιά στις επικαιροποιημένες αισθήσεις του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.
Ένα αλληγορικό ευρωπαϊκό ρολόι στην καρδιά της Αθήνας.
Δημήτρης Δεσύλλας

Καλλιτεχνική επιμέλεια - Σύνθεση: Δημήτρης Δεσύλλας
Τενόρος: Δημήτρης Ναλμπάντης
Σχεδιασμός ήχου: Άγης Γυφτόπουλος

Europa Clock

A call to the Athens Biennale.
At the same time/ Simultaneously a comment and an opportunity for reflection.
A ceremony, a fanfare and a dive in the updated senses of the European becoming.
An allegorical European clock in the heart of Athens.
Dimitris Desyllas

Art Direction - Composition: Dimitris Desyllas
Tenor: Dimitris Nalbantis
Sound Design: Agis Gyftopoulos

×

Δημήτρης Δεσύλλας
Europa Clock

Ο Δημήτρης Δεσύλλας είναι δημιουργός και γενικός διευθυντής του Kyklos Ensemble,καλλιτεχνικός διευθυντής του συνόλου κρουστών ΤΥΠΑΝΑ, καθηγητής και έφορος στην Σχολή Κρουστών του Ωδείου Αθηνών.

Ως σολίστ έχει συμπράξει με σπουδαία σύνολα, έχει εμφανιστεί σε Αίθουσες όπως το Carnegie Hall,το Queen Elizabeth Hall,το Chicago Symphony Hall, το TSAI Hall του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, το ΜΜΑ, το Θέατρο Ηρώδη του Αττικού κ.ά.

Βραβευμένος για την σολιστική και συνθετική του παρουσία έχει συνεργαστεί με προσωπικότητες όπως οι Martha Argerich, Robert Wilson , Gary Burton, Θεόδωρος Κουρεντζής , Ιάνης Ξενάκης, Γιώργος Κουρουπός κ.ά.

Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει πλήθος ελληνικών, ευρωπαϊκών και παγκόσμιων πρώτων εκτελέσεων και εκτείνεται από τον J. S. Bach έως και το πλήρες σολιστικό φάσμα του Ιάνη Ξενάκη. Έχει ηχογραφήσει για τις εταιρίες Bis, Emi Classics , Deutshe Grammophon, Decca, το Mezzo, την ελληνική και την βαυαρική Ραδιοφωνία.

Europa Clock

Ένα κάλεσμα προς την Μπιενάλε της Αθήνας.
Ταυτόχρονα ένα σχόλιο μα και ευκαιρία για προβληματισμό.
Τελετή, φανφάρα και βουτιά στις επικαιροποιημένες αισθήσεις του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.
Ένα αλληγορικό ευρωπαϊκό ρολόι στην καρδιά της Αθήνας.
Δημήτρης Δεσύλλας

Καλλιτεχνική επιμέλεια - Σύνθεση: Δημήτρης Δεσύλλας Τενόρος: Δημήτρης Ναλμπάντης Σχεδιασμός ήχου: Άγης Γυφτόπουλος


Dimitris Desyllas
Europa Clock

Dimitris Desyllas is the founder and general director of Kyklos Ensemble, artistic director of the percussion ensemble TYPANA, professor and curator in the Percussion Department of the Athens Conservatory.

He has participated as a soloist in eminent ensembles and has appeared in venues, such as Carnegie Hall, the Queen Elizabeth Hall, the Chicago Symphony Hall, the Tsai Performance Centre of Boston University, the Athens Concert Hall, the Odeon of Herodus Atticus, and others.

Awarded both as a soloist and a composer, he has collaborated with renowned personalities such as Martha Argerich, Robert Wilson, Gary Burton, Teodor Currentzis, Ianis Xenakis. George Kouroupos, to name only a few.

His repertoire includes many Greek, European and world-first interpretations/actsand extends from J.S.Bach to the full soloist / solo spectrum of IanisXenakis.

His recordings are produced under the labels of Bis, EMI Classics, Deutsche Grammophon, Decca, Mezzo, as well as in the Greek and the Bavarian radio.

Europa Clock

A call to the Athens Biennale.
Simultaneously a comment and an opportunity for reflection.
A ceremony, a fanfare and a dive in the updatedsenses of the European becoming.
An allegorical Europeanclock in the heart of Athens.
Dimitris Desyllas

Art Direction - Composition: Dimitris Desyllas
Tenor: Dimitris Nalbantis
Sound Design: Agis Gyftopoulos

×

6η Μπιενάλε της Αθήνας 2017 − 2018

Περιμένοντας τους Βαρβάρους

Επιμέλεια: Μεραρχία της Καρδιάς και του Ξίφους

Το πρόγραμμα της 6ης Μπιενάλε της Αθήνας ξεκινάει στις 5 Απριλίου 2017 σηματοδοτώντας μία περίοδο «Ενεργητικής Αναμονής» συνολικής διάρκειας ενός έτους, η οποία θα καταλήξει στην έκθεση Περιμένοντας τους Βαρβάρους τον Απρίλιο του 2018. Την 6η Μπιενάλε της Αθήνας επιμελείται η Μεραρχία της Καρδιάς και του Ξίφους, μία ομάδα καλλιτεχνών, επιμελητών και θεωρητικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 6ης ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2017-2018

Απρίλιος 2017:

Δράση #0: Η Μπιενάλε της Αθήνας μετακομίζει στο Μπάγκειον
5 - 15 Απριλίου 2017
Δράση #1: Europa Clock,
Δημήτρης Δεσύλλας (ηχητική παρέμβαση)

5 Απριλίου 2017 | 20:00 (αυστηρά)
Δράση #2: Συνέντευξη Τύπου,
Μεραρχία της Καρδιάς και του Ξίφους

5 Απριλίου 2017 | 20:30 (αυστηρά)
Δράση #3: Invasive Pests,
Domestic Godless (γαστρονομική δράση)

5 Απριλίου 2017 | 21:00 – 00:00
Δράση #4: Περιήγηση στο Μπάγκειον Ξενοδοχείο *
5 Απριλίου 2017 | 21:00 – 00:00
Δράση #5: Klassenfahrt,
Blue Owl Travels (εκπαιδευτική εκδρομή)

9, 10, 11 Απριλίου 2017 | 17:00 – 22:00
Δράση #6: Ανάσταση με τα Δοκούμενα,
Δοκούμενα (σειρά δράσεων)

15 Απριλίου 2017 | 21:00 – 05:00
Δράση #7: In Defense of the Academic Troll,
Gabriel S Moses (βίντεο)

Από 5 Απριλίου 2017 και μετά | The Athens Biennale YouTube Channel

* Η Δράση #4 θα επαναλαμβάνεται
από τις 6 Απριλίου μέχρι τις 14 Απριλίου | 13:00 – 21:00

Χώρος:
Μπάγκειον | Πλατεία Ομονοίας 18

Απρίλιος 2018:
Εγκαίνια έκθεσης Waiting for the Barbarians

Χώρος:
Ο χώρος διεξαγωγής της έκθεσης θα ανακοινωθεί μελλοντικά.
6th Athens Biennale 2017 – 2018

Waiting for the Barbarians

Curated by: Heart & Sword Division

The programme of the 6th Athens Biennale launches on 5 April 2017 marking a year of "Active Waiting", which culminates with the exhibition Waiting for the Barbarians in April 2018. The 6th Athens Biennale is curated by Heart & Sword Division, a group of artists, curators and theorists.

PROGRAMME OF THE 6th ATHENS BIENNALE 2017-2018

April 2017:

Action #0: The Athens Biennale office relocates to Bageion
5 - 15 April 2017
Action #1: Europa Clock,
Dimitris Desyllas (sound intervention)

5 April 2017 | 20:00 (sharp)
Action #2: Press Conference,
Heart & Sword Division

5 April 2017 | 20:30 (sharp)
Action #3: Invasive Pests,
Domestic Godless (culinary action)

5 April 2017 | 21:00 – 00:00
Action #4: Wandering in Bageion Hotel *
5 April 2017 | 21:00 – 00:00
Action #5: Klassenfahrt,
Blue Owl Travels (educational excursion)

9, 10, 11 April 2017 | 17:00 – 22:00
Action #6: Resurrection with Documena,
Documena (series of actions)

15 April 2017 | 21:00 – 05:00
Action #7: In Defense of the Academic Troll,
Gabriel S Moses (video)

From 5 April 2017 onwards | The Athens Biennale YouTube Channel

* Action #4 will be repeated
from April 6 until April 14 | 13:00 – 21:00

Venue:
Bageion | 18, Omonoia Square, Athens

April 2018:
Opening of the exhibition Waiting for the Barbarians

Venue:
To be announced.